Forum neurologiczne » Choroby otępienne, zaburzenia pamięci i koncentracji » Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia

Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia

W mojej rodzinie pojawił się poważny problem natury neurologicznej. Moja babcia (lat 78) ma coraz większe problemy z pamięcią udaliśmy się do lekarza neurologa niestety nie otrzymałam wszystkich informacji i za bardzo nie wiem co się dzieje. Poniżej przedstawiam opis Tomografii głowy.
Badanie TK przeprowadzono przed i po dożylnym podaniu niejonowego środka kontrastowego wykonując warstwy grubości 2.5 i 5.0 mm w płaszczyznach poprzecznych.
Bruzdy mózgu i szczeliny móżdżku znacznie poszerzone. W przedmurzu po stronie prawej widoczne jest ognisko hipodensyjne. Poza tym gęstość tkankowa substancji białej i szarej prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy w dużym stopniu poszerzony szerokość komory III 11 mm symetryczny nie przemieszczony. gęstość tkankowa pnia mózgu i półkul móżdżku prawidłowa komora IV poszerzona. cech krwawienia śródczaszkowego nie stwierdza się. Nie stwierdza się obszaru nieprawidłowego gromadzenia środka kontrastowego Kości czaszki prawidłowe .
Wnioski :
Zaniki korowo- podkorowe mózgowia. Pojedyncze ognisko naczyniopochodne , poniedokrwienne w prawej półkuli mózgu.
Proszę o jakiekolwiek wyjaśnienie tego opisu na prostszy język .

Joanna 2011-02-17, 01:05

Zaniki korowo-podkorowe są związane najprawdopodobniej z procesem starzenia się. Zmiana hipodensyjna to zmiana niedokrwienna. Wynik ten tłumaczy problemy z pamięcią. Można stosować leki nootropowe wpływające na poprawę metabolizmu komórek nerwowych oraz poprawiające ukrwienie mózgu. Jednak nie będzie istotnej poprawy. Zmiany są nieodwracalne.

neuron 2011-02-17, 23:40