Forum neurologiczne » Choroby otępienne, zaburzenia pamięci i koncentracji » Wynik badania 65 letniej siostry, która miała 2 epizody (w odstępie roku) przemijającej niepamięci całkowitej

Wynik badania 65 letniej siostry, która miała 2 epizody (w odstępie roku) przemijającej niepamięci całkowitej

Wynik badania : W istocie białej okolic czołowych i ciemieniowych widoczne nieregularne ogniska miernie obnizonej gęstosci odpowiadające obszarom uszkodzenia najprawdopodobniej naczyniopochodnego.
Zmiany bardziej nasilone w prawej półkuli mózgu.
Poza tym mózgowie w badaniu KT prawidłowe bez obszarów patologicznego wzmocnienia kontrastowego.
Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony.
Struktury pośrodkowe mózgowia nieprzemieszczone.
Przestrzeń płynowa przymózgowa nieposzerzona.
Czaszka w oknie kostnym bez widocznych zmian patologicznych.

Agata 2017-07-04, 08:25