Parkinsonizm

Opis badania MR głowy-czy to potwierdza parkinsonizm.Mąż-lat 68.
Zanik korowo-podkorowy mózgowia.W istocie białej obu półkul mózgu-w płatach czołowych i ciemieniowych-widoczne liczne,zróżnicowanej wielkości ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zależnych i sekwencji FLAIR odpowiadające przebytym zmianom naczyniopochodnym. Hiperintensywne w obrazach T@-zależnych i sekwencji FLAIR strefy wokół rogów czołowych oraz trókątów komór bocznych mózgu-przewlekłe zmiany degeneracyjne i niedokrwienne.Liczne przestrzenie okołonaczyniowe obustronnie w obszarach jąder podstawy oraz w istocie białęj obu półkul mózgu.Drobne zwapienie sierpie mózgu.

Bohumiła 2017-04-04, 16:46