Forum neurologiczne » Choroby otępienne, zaburzenia pamięci i koncentracji » Prosze o interpretację wyniku z rezonansu.

Prosze o interpretację wyniku z rezonansu.

Około- i nadkomorowo , obustronnie uwidoczniono rozsiane,zlokalizowane podkorowo obszary o hyperintensywnym w obrazach TIRM i T2 -zależnych sygnale, o śr. do 5,5 mm, nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu i nie powodujące ograniczenia dyfuzji, co przemawia za ich naczyniopochodnym, niedokrwiennym (mikro udarowym) charakterem. Poza tym pień mózgu, móżdżek, uwidocznione odcinki nerwów czaszkowych, okolica kątów mostowo-móżdżkowych oraz zatoki żylne opony twardej w granicach normy.
W okolicy przysadki mózgowej po stronie lewej owalny obszar o średnicy
ok. 5,5 mm o płynowym sygnale, mogącym odpowiadać torbieli.Unikalne zaniki korowe w płatach skroniowych.W łączności ze ścianą przyśrodkową prawej zatoki szczękowej miękkotkankowa struktura wymiarach ok. 15x10 mm. o cechach polipa.

Maria 2015-09-03, 17:01