Forum neurologiczne » Choroby otępienne, zaburzenia pamięci i koncentracji » Ogniska hiperintensywne w mózgu a Alzheimer

Ogniska hiperintensywne w mózgu a Alzheimer

Wynik badania MRI głowy:
Badanie wykonano w sekwencjach SE/TSE w obrazach T1,T2 PD zależnych oraz sekwencji Flair w płaszczyżnie poprzecznej, czołowej i strzałkowej.
W podkorowej istocie białej obu półkul mózgu liczne ogniska zmienionego sygnału hiperintensywne w obrazach T2 i PD zależnych - prawdopodobnie naczyniopochodne. Wokół komór bocznych rąbek gliozy.
Cechy nasilonych zaników z poszerzeniem rowków korowych, szczelin Sylwiusza, zbiorników podstawy i układu komorowego.
Mały robak móżdżku.
Układ komorowy ustawiony symetrycznie pośrodkowo.
Zbiorniki podstawy wolne.
Hyperostoza kości czołowej.
Zmiany śluzówkowe w obu zatokach szczękowych.
Z poważaniem Anna

ANKA 0606 2012-05-07, 13:42

Opis wskazuje na zaniki korowe, jednak trudno na podstawie samego opisu MR powiedzieć czy to ch. Alzheimera. Wymagana jest dalsza diagnostyka np. badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

neuron 2012-05-08, 18:48