Forum neurologiczne » Choroby otępienne, zaburzenia pamięci i koncentracji » Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka w problemami w nauce

Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka w problemami w nauce

Witam , mam pytanie , moja 9 letnia córka ma problemy w nauce , jest wycofana , iloraz inteligencji poniżej przeciętnej , w szkole rzadko się zgłasza , boi się odpowiadać na pytanie , ma problemy z liczeniem ( tylko na konkretach ) ma problemy z koncentracją , uszkodzenie słuchu centralnego.Po badaniu EEG - oto wynik
Zapis wykonany w czuwaniu, zróznicowany przestrzennie .Czynność podstawową stanowi nieregularny,polimorficzny rytm alfa 7-9 c/s.Na tym tle rejestruje się liczne ,rozsiane i w grupach fale wolne theta 5-6 c/s nisko - i wysokonapięciowe o amplitudzie do 150 uV. W czasie fotosymulacji i hiperwentylacji pojawiają się napadowe , 1-2 sekundowe,uogolnione wyładowania zespołów fala ostra - fala wolna o amplitudzie dochodzącej do 250 uV , z tendencją do rozprzestrzeniania się .RZ obecna .
Neurolog powiedział mi po obejrzeniu zapisu ,ze to niedojrzałość biochemiczna mózgu , ale dostaliśmy skierowanie na TK głowy .Stąd moje pytanie co to ta niedojrzałośc i czy mam się martwić ?

Monika B. 2013-04-06, 23:00