Mr głowy

TECHNIKA BADANIA:
Badanie MR gtowy wykonano w obrazach T1 i T2-zaleinych, oraz z sekwencjq DWI i angio MR, w przekrojach
strzatkowym, osiowym i czotowym.
OPIS:
Uktad komorowy nieprzemieszczony, nieposzerzony. Przestrzenie podpaj~czyn6wkowe prawidtowe.
W istocie biatej przykomorowej, zwtaszcza w okolicy rog6w tylnych i tr6jkqt6w komorowych stwierdza si~ strefy
dyskretnie podwyiszonego sygnatu w obrazach T2-zaleinych i w sekwencji FLAIR, mogqce odpowiadac zmianom a
charakterze naczyniopochodnym lub zmianom w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.
Na granicy korowo-podkorowej lewej wyspy ognisko hiperintensywne w obrazach T2-zaleinych i w sekwencji FLAIR
wielkosci 5mm, a charakterze niedokrwiennym i drugie mniejsze wielkosci okoto 3mm.
Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza si~.
Badanie mR angio gtowy objaw6w wady naczyniowej i niedroinosci w obrębie tętnic kąta Willisa nie wykazuje.

Czy mogę prosić o diagnozę?mam 49lat,czy to zmiany związane z wiekiem,czy coś się za tym kryje?Z góry b dziękuję za odpowiedź.

Agata 2015-02-13, 21:49