Forum neurologiczne » Neurologia » Zwapnienia w jądrach soczewkowatych i wyrostki sutkowate

Zwapnienia w jądrach soczewkowatych i wyrostki sutkowate

Proszę o przetłumaczenie wyniku tomografii: występują zwapnienia w jądrach soczewkowatych, bezpowietrzne wyrostki sutkowate i zmniejszona powietrzność piramid kości skroniowych. Co to oznacza? Do neurologa idę dopiero za miesiąc.


Sarna1 2011-01-19, 06:33

Zwapnienia są zmianami zwyrodnieniowymi powstałymi np. w skutek stanu zapalnego (zmiany pozapalne?). Bezpowietrzne wyrostki sutkowate i piramida kości skroniowej mogą być u Pani wariantem anatomicznym bądź zmienione także pozapalnie.

neuron 2011-01-20, 23:45