POMOCY

Witm proszę o pomoc miałam wykony RM głowy z powodu bólu głowy zawrotów, obecnie mam wynik:
w zakresie podkorowej istoty białej obu półkul mozgu nieliczne rozprosszone drobne do 4 mm strefy hiperintensywne w sekwencjach o długim TR nieznacznie hiperintensywne w obrazach T1 zależnych- w pierwszej kolejności o char. niespecyficznej demielienizacji. Poza tym uwidoczniono prawidłowy sygnał istoty szarej i białej mózgowia bez cech restrykcji dyfuzji i patologicznego pokontrastowego wzmocnienia sygnału. Struktury tylnojamowe bez patologicznych sygnałów. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny , nieposzerzony , nieprzemieszczony, wodociąg mózgu drożny, komora IV nieposzerzona. Mam 42 lata. Czy to bardzo poważne ewentualnie jaka choroba może wskazywać na ten opis Dziękuję

Edyta 2018-11-23, 16:04