EEG głowy

Zapis a niewielkimi zmianami w płatach skroniowych z przewagą strony lewej w postaci grup fal theta 6,5-7 Hz do40-50uV oraz grup fal ostrych 8-9Hz do 50-60 uV. Opisane zmiany sporadycznie występują w zapisie spoczynkowym i nasilają się w czasie Hv, na tle zdezorganizowanej i przyspieszonej czynności podstawowej 11-17HZ do 10-30 uV. Reakcja zatrzymania wyraźnie zaznaczona. Fotostymulacja bez wpływu na zapis. Kilkakrotnie wystąpiła tendencja do uogólnienia


Iwona 2018-12-19, 17:53