Forum neurologiczne » Neurologia » Bóle głowy, drętwienie prawej połowy ciała

Bóle głowy, drętwienie prawej połowy ciała

Bardzo proszę o interpretację wyniku. Niestety na wizytę u neurologa muszę trochę poczekać.

Badanie MR głowy wykonano w płaszczyznach poprzecznych w sekwencjach TI,TL,FLAIR, DwI, SWI, w płaszczyznach strzałkowych i czołowych w sekwencjachT2, oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego Gadovist w płaszczyznach poprzecznych w sekwencjach T1 oraz płaszczyznach strzałkowych w sekwencjach Tl FSPGR: Wykonano dodatkowo sekwencję DTI celowaną na most.

Dane ze skierowania: bóle głowy, drętwienie prawej połowy twarzy

Centralnie w moście słabo widoczne w sekwencji FLAIR, silnie ograniczające dyfuzję wody, niewidoczne w pozostałych sekwencjach ognisko średnicy 5mm. W sekwencji DTI włókna mostu w miejscu opisywanym powyżej nieco rozepchnięte, od tyłu obrzęknięte, bez przerwania ciągłości- do kontroli ,za 3-6 miesięcy. Dodatkowo widoczne pogłębienie szczeliny p o środkowej przedniej mostu. Całość obrazu w pierwszej kolejności wymaga różnicowania z zaburzeniami elektrolitowymi w tym metabolicznymi. obraz niejednoznaczny, nie można wykluczyć inne go tła. Poza tym intensywność sygnałów z istoty szarej i białej prawidłowa. W sekwencji DWI i na mapach ADC nie uwidoczniono obszarów ograniczonej dyfuzji wody zewnątrzkomórkowej, a w sekwencji SWI sygnałów wynaczynionej krwi w obrębie mózgowia. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego ognisk patologicznego wzmocnienia nie uwidoczniono. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Komora IV i wodociąg mózgu w normie. Intensywność sygnałów struktur móżdżku w normie. Hipokampy symetryczne. Ciało modzelowate prawidłowe. Przestrzenie płynowe przymózgowe o szerokości w granicach normy. Zmniejszona powietrzność prawego wyrostka sutkowatego - komórki sutkowe wypełnione wysiękiem zapalnym
Wnioski: Nieprawidłowe ognisko w moście- wymagające kontroli do 3-6 miesięcy. Poza tym obraz mózgowia w badaniu MR w granicach normy.

Krzysztof 2018-11-26, 14:36