Forum neurologiczne » Neurologia » Interpretacja rezonansu mózgu

Interpretacja rezonansu mózgu

Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach SE i FSE w obrazach T1-, T2-zależnych, FLAIR oraz DWI wykazało:
układ komoro wy bocznie nieprzemieszczony o szerokości w zakresie normy wiekowej. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowe. W lewym centrum semiovale oraz w lewej torebce zewnętrznej widoczne są pojedyncze, hiperintensywne ogniska w obrazach T2-zaleźnych i FLAIR o średnicy 3-4mm o charakterze naczyniopochodnych zmian niedokrwiennych, poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.
Cech procesu rozrostowego, ani obszarów ograniczenia dyfuzji nie wykazano.
Podnamiotowo zmian nie stwierdza się.
Badanie angio-MR naczyń tętniczych obecności wady naczyniowej, ani ewidentnej niedrożności w obrębie tętnic koła Willisa nie wykazało.
Wnioski: drobne zmiany naczyniopochodne, poza tym obraz MR mózgowia prawidłowy

Adam R. 2018-11-03, 11:23