Forum neurologiczne » Neurologia » Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG

Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG

Wykryto u mnie stazę na dnie oka i dlatego zlecono wykonanie badania EEG, które wykazało, że podczas czuwania rejestruje się stosowną dla wieku czynność podstawową. W okolicach skroniowych zwłaszcza po lewej stronie znajdują się pojedyncze i w grupach fale. Podczas snu w okolicach skroniowo-czołowych występują fale średnio i wysokonapięciowe. Co oznaczają zmiany w tym wyniku?


Piti 2011-04-29, 11:48

Do pełnej diagnostyki należy wykonać jeszcze MR głowy, w zasadzie bez występowania jakichkolwiek objawów trudno zinterpretować wynik EEG.

neuron 2011-05-01, 17:28