Forum neurologiczne » Neurologia » Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu

Czynność podstawowa w odprowadzeniach ciemieniowo - potylicznych składa się z rytmu alfa 11-13 Hz i amplitudzie do 50 uV.
W odprowadzeniach przednich mózgu rejestruje się serie niskonapięciowego rytmu beta.
Rz- obecna. Na tym tle w odprowadzeniach czołowo-skroniowych rejestruje się liczne srednionapięciowe polimorficzne fale wolne 4 Hz. W odprowadzeniach ciemieniowo- skroniowych rejestruje się grupy okresowo synchronicznych zespołów fal ostrych. Hw- bez wpływu na zapis.
Zapis o zmianach patologicznych rozsianych w odprowadzeniach przednich mózgu.

Bardzo proszę o pomoc w interpretacji tego badania EEG, co ono oznacza?

Judyta 2010-03-20, 22:04

Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy.

Tomoo 2010-03-26, 21:26