Forum neurologiczne » Neurologia » Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu

Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu

Mam pytanie, czy coś mi dolega bo otrzymałam dziś wynik EEG.

Opis badania: Czynność z 10-11c/sek, dość obfita,dość regularna,nisko-i średnionapięciowa,symetryczna,synchroniczna,RZ obecna. W odprow. *trójkątnych* obustr. synchronienie występują masie grupy fal z ostwowierzchwocyh i fal theta 7-7.5 c/sek. W czasie prób aktywacyjnych synchronienia grupy fal theta 7c/sek o dość regularnym kształcie występują nielicznie także w sposób uogólniony.

Orzeczenie: zapis niprawidłowy,zmiany napadowe w odprow. z głębszych partii mózgu a w czasie prób aktywacyjnych również uogólnione-miernie wyrażone.

Agnieszka 2010-05-24, 11:55