Forum neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Zmiany hiperintensywne w MR

Zmiany hiperintensywne w MR

Miałłem problemy z widzeniem w lewym oku. Czy jestem chory na SM? Badanie MR wykazało taki opis:
Obustronnie w istocie białej, okolic czołowych, ciemieniowych w mniejszym stopniu potylicznych, głównie okołokomorowo obecne są liczne zmiany hiperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz sekwencji FLAIR. Łączna ilość zmian conajmniej 20 - 25. Wielkość zmian do 6 mm. Podobna zmiana o wymiarach 5mm widoczna jest w przedniej części ciała modzelowatego. pojedyncze drobne zmiany widoczne są półkulach móżdżku, zwłaszcza w lewej, drobna zmiana w rdzeniu przedłużonym po stronie prawej. Nie można wykluczyć drobnych zmian w moście

Ryszard 2017-02-19, 21:20