Forum neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Badanie mr prosba o interpretację

Badanie mr prosba o interpretację

Proszę o interpretację wyniku: w istocie bialej okołokomorowo rozległe obszary nieprawidłowego sygnału o typie zmian demielinizacyjnych i radialnym układzie. Niektóre zmiany wykazują również obniżony sygnał w obrazach T1-zależnych, bez restrykcji dyfuzji. Obszar nieprawidłowego, podwyższonego sygnału w sekwencji T2 i Flair o średnicy ok. 7 mm również w brzusznej części mostu po stronie lewej oraz obszar 5 mm w przedniej części lewego wzgórza. Na granicy zakresu badania widoczny w obrębie rdzenia kręgowego na poziomie C2-C3 obszar podwyższonego sygnału o wymiarach 7x3 mm. Morfologia i dystrybucja wskazuje w pierwszej kolejności na proces demielinizacyjny o typie stwardnienia rozsianego. Obra MR typowy dla stwardnienia rozsianego.

Czy to już pewna diagnoza?

Kasia 2016-12-12, 14:29

Najpewniej tak. Badanie MR głowy, raczej nie pozostawia wątpliwości, co do występowania chorób OUN.

*Marcin 2016-12-27, 06:00