Wynik badania

Bardzo prosze o informację co oznacza wynik badania:
Wykonano dwufazowe badanie RM mózgowia w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w sekwencjach FLAIR i DWI, w
płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych.
W obrębie lewej półkuli mózgu i w prawym płacie skroniowym obecne są obszary obniżonej intensywności sygnału, w
obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, lokalizujące się w obrębie podkorowej istoty białej, bez efektu masy i cech
patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Podobny obszar obecny jest także w płacie ciała modzelowatego po
stronie lewej. Nie uwidoczniono cech restrykcji dyfuzji ani zmienionego sygnału w sekwencji SWI. Obraz
niejednoznaczny może odpowiadać różnicom w dojrzewaniu mieliny, podobny obraz opisywany jest czasami w
przypadku obniżenia ciśnienia śródczaszkowego i rzadko w przypadku zapalenia opon-mózgowo rdzeniowych.
Wskazana korelacja obrazu ze stanem klinicznym, do rozważenia badanie kontrolne. Poza tym mózgowie bez zmian
ogniskowych i bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Opony mózgowia bez cech pogrubienia (nie
uwidoczniono zmian sugerujących stan zapalny). Układ komorowy nieposzerzony, bez cech ucisku i przemieszczeń.
Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana

Joanna 2017-07-23, 23:00