Forum neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych

Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych

Witam
Mój wynik MR
Badanie Mr w okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, przed i po dozylnym podaniu środka kontrastowego.
wielkość,ksztalt oraz położenie przysadki mozgowej oraz szypuły przysadki w normie.
Nie wykazano uchwytnych zmian ogniskowych zarówno w badaniu przed i po dozylnym podaniu środka kontrastowego.
W dodatkowo wykonanym badaniu MR głowy (obrazy T2zależne, FLAIR) wykazano w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych liczne ogniska hiperintensywne o średnicy do około 1cm, sugerujące zmiany demielizacyjne(SM susp.)
Innych zmian nie wykazano
Co to znaczy? jak grozne?
Dziękuję

Bożena 2011-04-01, 12:27

Opis MR wysuwa podejrzenie stwardnienia rozsianego. Należy z wynikiem udać się do lekarza, który Panią skierował na badanie. Zapewne niezbędna będzie hospitalizacja w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Więcej na temat SM, może Pani przeczytać na naszym portalu:
http://www.neurologiczne.pl/stwardnienie_rozsiane.htm

neuron 2011-04-07, 15:40