Forum neurologiczne » Neurologia » Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych

Witam, oto opis mojego badania MR głowy:
wykonano badanie MR głowy w sekwencjach echa spinowego i gradientowego bez dozylnego podania kontrastu.
Prawidlowy obraz kory mózgowej, istoty białej i jąder podkorowych. W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych pojedyncze drobne do 3 mm ogniska hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału nad- i podnamiotowo nie stwierdza się.
Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, symetryczny. Prawidłowy obraz struktur pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach półkul mózgowia prawidłowej szerokości. zawartość siodła tureckiego i oczodołów bez cech patologii.
Proszę o interpretację moich wyników.

Karolina 2011-04-01, 09:41

Na podstawie samego opisu badania nie można zbyt wiele powiedzieć, ważną informacją są występujące objawy, czy opisane zmiany mogą mieć z nimi związek. Takie zmiany mogą występować po 50 rż. i nie wiązać się z większą patologią. Wynik powinien zinterpretować osobiście lekarz, który je zlecił.

neuron 2011-04-07, 15:28