Forum neurologiczne » Neurologia » Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu

Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu

W istocie białej lewej okolicy czołowej widoczne jest pojedyncze ognisko 0.6 cm, hiperintensywne w obrazach T2- zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej.
Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obszar nieznacznie hiperintensywny w obrazach T2-zaleznych i FLAIR o wym ok 1.5 x 1.2, obecnie bez efektu masy z towarzyszącym poszerzeniem rogu dolnego komory bocznej prawej. Obraz może sugerować proces demielinizacyjny lub zmianę naczyniopochodną w dalszej kolejności zmianę npl.
Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. Niewielkie zmiany zapalne w sitowiu.

Celina 2011-03-26, 14:56