Forum neurologiczne » Neurologia » Zmiana zapalna, demielizacyjna lub naczyniopochodna w prawym płacie ciemieniowym

Zmiana zapalna, demielizacyjna lub naczyniopochodna w prawym płacie ciemieniowym

Chłopak,Wiek 18 lat.
W prawym płacie ciemieniowym widoczny jest obszar o wym. 9x 5mm, hiperintensywny w obrazach T2- i PD- zależnych oraz sekwencji FLAIR , zlokalizowany korowo i - podkorowo, w jego obrębie zaznacza się linijne wzmocnienie po dożylnym podaniu paramagnetyku- zmiana zapalna? demielizacyjna? naczyniopochodna?

Poza tym uwidocznienie struktury mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. Ciało modzelowate o zachowanej wysokości,jednorodne. Struktury tylnojamowe bez cech patologii. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony.

BARDZO PROSZĘ o interpretację wyniku.

Łukasz 2012-01-03, 10:50

W zasadzie trudno powiedzieć coś więcej, bez wywiadu klinicznego co do występujących objawów klinicznych, Przyczyna może być taka jak zostało to opisane tj. zmiana pozapalna, naczyniowa, czyli niedokrwienna lub demielinizacyjna.

neuron 2012-01-04, 20:35

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Jeśli chodzi o objawy odczuwam drętwienie i mrowienie w palcach lewej ręki, czasem jest to tylko jeden palec wskazujący . Innych nie mam. Mogę jedynie dodac , że ostatnio jestem ciągle zmęczony.

Łukasz 2012-01-05, 09:19

W takim razie moze to być zmiana demielinizacyjna. Tak naprawdę, można poszerzyć diagnostykę. Tu znaczenie ma właśnie wywiad chorobowy, czyli przebyte choroby, czynniki ryzyka. Powinien zadecydować o tym lekarz prowadzący.

neuron 2012-01-05, 20:32