Forum neurologiczne » Neurologia » Zaniki korowo-podkorowe i zmiany degrenacyjno-malacyjne w istocie białej

Zaniki korowo-podkorowe i zmiany degrenacyjno-malacyjne w istocie białej

Proszę o interpretację wyniku TK głowy córki, jest po 2 operacjach kardiochirurgicznych. Czy te zmiany są niebezpieczne dla jej rozwoju psychoruchowego?
wynik zaniki korowo podkorowe znacznego stopnia, zmiany degrenacyjne- malacjne w istocie białej. Proszę o dop.


AAAA 2010-09-21, 22:49

Proszę napisać jeszcze w jakim wieku jest córka, jak przebiegł poród, co to były za operacje kardiochirurgiczne. Trudno na postawie samego opisu powiedzieć czy zmiany będą mieć wpływ na rozwój dziecka i jakiego stopnia będzie to odchylenie. Na pewno warto wynik badania wraz z opisem skonsultować osobiście z neurologiem.

neuron 2010-09-28, 18:52

Córka ma 18 miesięcy, już jest opóźniona psychoruchowo, nie raczkuje nie chodzi. Konsultowałam wynik z neurologiem ale nie wiele zrozumiałam z tego co mówił. Miała 2 operacje w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Urodziła się przez cc. Córka jest intensywnie stymulowana, uczęszczamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Chciałam się dowiedzieć czy zmiany które powstały w skutek niedotlenienia są jakieś znaczące i poważne, czy ma szansę na w miarę normalną przyszłość. Wiem, że teraz ciężko jest cokolwiek zdiagnozować bo jest jeszcze za wcześnie ale można chyba przypuszczać co będzie dalej.

AAAA 2010-10-01, 11:24

Opisane w wyniku zmiany są bardzo nasilone. Czego odzwierciedleniem jest opóźniony rozwój psychoruchowy dziecka. Trudno powiedzieć mi w jakim stopniu ulegną one wycofaniu. Mózg dziecka jest plastyczny, część zmian ulegnie wycofaniu. Przeprowadzone operacje kardiochirurgiczne również mają wpływ na rozwój. Na pewno stymulacja dziecka, tak jak to Państwo robią do tej pory jest potrzebna, a rezultaty pozytywne. Więcej na temat będzie można powiedzieć na bilansie 2-latka, kiedy pediatra podczas badania oceni rozwój dziecka.

neuron 2010-10-17, 12:13