Forum neurologiczne » Neuroinfekcje, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych » Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych

Tomografia rezonansu magnetycznego głowy wykonana sekwencjami TSE, FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1- i T2- zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1-zależnych.

w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoczne są ogniska płynowe o śr. do 5mm, otoczone niewielkimi strefami podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obszarach T2-zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obrazach T2-zależnych, hypointensywne w oszarach T1-zależnych. Obraz budzi podejrzenie poszerzonych przestrzenie VIRCHOWA-ROBINA. Strefy hyperintensywne wokół opisanych przestrzeni płynowych mają niejasny charakter nie można wykluczyć obrzmienia istoty białej wokół nich. W obrębie opisanych obszarów nie stwierdza się wzmocnienia kontrastowego.

Innych zmian patologicznych w tym ognisk demielizacyjnych, ani cech procesu wypierającego w mózgowiu nie stwierdza się
Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony
Kątymostowo-mżdżkowe wolne
W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych
Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia naczynioruchowe?

badanie wykonane u 6 letniego chłopca po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych
Wynik po punkcji 7?

bolek 2010-10-29, 21:01

Mogą to być zmiany pozapalne, jednak trzeba obejrzeć badanie aby je zinterpretować prawidłowo.

Tomoo 2010-11-02, 19:13