Wyniki

Mam 30 lat.Mój numer pesel to 87041100377.
ROZPOZNANIE
Contusio capitis.
Fractura ossis occipitalis.
Commotio cerebri.

Wyniki Badań pracownianych
Grupa krwi : A Rh +(dodatni)
Morfologia :Ht:40,3% Hb:13,3g% E:4690000 L:14300 PLT:195000
Glukoza:95mg%
Mocz-bad.ogólne:bez zmian
W wieku 10 lat w roku 1997 r. przebywałem na oddziale od 26.09.97 r. do 7.07.97 r.Konsultacja neuro-chir:26.06.97 r.-W bad.neurologicznym bez objawów patologicznych.Nie wymaga interwencji n-chir. RTG:26.06.97 r. - Złamanie kości potylicznej po stronie lewej.Poza tym kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych.Badanie tomograficzne : (głowa)- 26.06.97 r. Złamanie łuski kości potylicznej po stronie lewej schodzące na podstawę.Nie stwierdza się obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego. Struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny , nieposzerzony.
18.01.2016 r. zostałem przesłuchany odnośnie pobicia z dnia 19.09.2011 r.W dniu 19 września 2011 r. usuwane miałem przez stomatologa ostatnie zęby dolne.Dostałem wówczas znieczulenie .Stomatolog usunął mi te dwa zęby , a następnie mnie zszył.Napastnik mnie uderzył i straciłem przytomność.Opis obrażeń:niewielki obrzęk oraz zaczerwienienie policzka lewego , zaczerwienienie pod lewym okiem , przecięcie skóry głowy około 0,5 cm z guzem tylnej części głowy.Zaczerwienienie środkowej części pleców oraz zadrapanie lewego uda nogi.Drugie zdarzenie pobicia na mojej osobie miało miejsce 06.10.2011 r.Po badaniu stwierdzono : rany tłuczone obu łuków brwiowych,rany zaopatrzone szwami chirurgicznymi.W dniu 13.10.2011 r. zdjęto szwy , rany wygojone prawidłowo.Przesłuchiwany w dniu 18.01.2016 r. zeznałem ,że w dniu 06.10.2011 r. zostałem pobity : przewrócony na ziemię i kopany kolanem w twarz.15.02.2016 r.biegły sądowy stwierdził , że powyższe obrażenia naruszyły czynność narządów ciała na okres nie przekraczający dni 7 w rozumieniu art.157 paragraf 2 kk.Powstały skutkiem urazu mechanicznego zadanego narzędziem twardym-tępym i mogło to być uderzenie kolanem podczas bójki.W dniu 18.01.2017 r. zostało przeprowadzone badanie tomografii komputerowej.Wyniki badania:drobne zaniki korowe w okolicach predylekcyjnych. Poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych.Układ komorowy symetryczny , bez przemieszczeń.Dokuczają mi dolegliwości wśród których dominują bóle i zawroty głowy.Pytanie do neurologa.Czy wyniki badań tomografii komputerowej są spowodowane od dwóch pobić?.Z poważaniem.

Mężczyzna 2017-12-12, 16:20