Forum neurologiczne » Neurologia » Wyniki MR głowy z kontrastem

Wyniki MR głowy z kontrastem

Dzień dobry,

bardzo proszę o interpretację poniższych wyników.

Badanie wykonano na aparacie wysokopolowym, dwufazowo, sekw. FSE; obr. T1- i T2-zal., FLAIR, DWI; płaszcz. osiowa, czołowa i strzałkowa.

Krwawienia wewnątrzczaszkowego nie stwierdzam.
Dość liczne drobne ogniska naczyniopochodne w istocie białej obu półkul mózgu, bez cech świeżego niedokrwienia w DWI.
Ok. 12x9 mm torbielowata, dobrze odgraniczona struktura hyperintensywna w obrazach T2-zal. i hypointensywna w obrazach T1-zal. Zlokalizowana w strukturach głębokich prawej półkuli mózgu – dość duża fizjologiczna przestrzeń okołonaczyniowa Virchowa-Robina – bez znaczenia klinicznego.
Drobne torbiele splotów naczyniówkowych komór bocznych.
Móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych.
Przysadka mózgowa nie powiększona.
Położenie migdałków móżdżku prawidłowe.
Badanie nie uwidoczniło ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie kątów mostowo-móżdżkowych i pozostałej tkance mózgowej nad- i podnamiotowo.
Układ komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych (komora III ok. 6mm, wskaźnik Evansa ok. 0,31).
Miernego stopnia uogólnione poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu.Moja mama ma nadciśnienie tętnicze, przyjmuje leki, ale ostatnio miały miejsce 2-3 przypadki nagłego skoku ciśnienia. Badania krwi są dobre.

Co dokładnie oznacza taki wynik rezonansu? Cz są to groźne zmiany i jak z nimi postępować? Dodam, że jeszcze przed rezonansem, mama skarżyła się na bóle głowy połączone z szumami w uszach, które mijały, natomiast ciągle odczuwa nudności i wymioty - czy to efekt tych zmian?

Będę bardzo wdzięczna z odpowiedź.

Aneta 2017-11-11, 17:07