Forum neurologiczne » Neurologia » Wynik RM - proszę o informacje w miarę możliwości

Wynik RM - proszę o informacje w miarę możliwości

Poniżej opis RM głowy mojego Męża. Co to jest badanie kontrolne? Czy taka zmiana jest operacyjna? Czy jest groźna? Czy może się wchłonąć po zastosowaniu leczenia farmakologicznego (jeśli takowe istnieje)?
Mąż dostał skierowanie na RM z powodu pojawiających się mroczków przed oczami i napięciowych bólów głowy.

Na pogranicy przedniej górnej części robaka i prawej półkuli móżdżku widoczna jest brzeżnie położona owalna zmiana wielkości 7x5x4 mm, która nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu - zmiana naczyniopochodna? o innym charakterze? - wskazana ocena w badaniu kontrolnym.
W istocie białej górnej części prawego płata czołowego widoczna jest zmiana demielinizacyjna wielkości 2,5 mm. Pozostałe tkanki mózgu bez zmian ogniskowych i obszarów nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego.
Układ komorowy jest położony prawidłowo, nieposzerzony i nieuciśnięty.
Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie.
Lewowypukłe skrzywienie przegrody nosa.
Prawidłowe upowietrzenie zatok przynosowych oraz kości skroniowych.
WNIOSKI: Owalna zmiana wielkości 7x5x4 mm położone brzeżnie na granicy przednich górnych części robaka i prawej półkuli móżdżku - zmiana naczyniopochodna? o innym charakterze? - wskazana ocena w badaniu kontrolnym.

Anna 2018-03-20, 11:26