Forum neurologiczne » Neurologia » Wynik rezonansu magnetycznego

Wynik rezonansu magnetycznego

Witam
Dzisiaj odebrałam wynik z rezonansu głowy.
Bardzo proszę o pomoc w intetpretacji.Czy wynik jest dobry?
Obustronnie w centrum siemiowale uwidoczniono pojedyncze drobne zmiany o charakterze niespecyficznej demielinizacji.
Sygnał pozostałej istoty białej i szarej prawidłowy.Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe Virchoffa-Robina.Ciało modzelowate i struktury tylnojamowe bez istotnych zmian.Układ komorowy nieprzemieszczony,nieuciśnięty,nieposzerzony,symetryczny.Rowki sklepistości,przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia.Przyścienne pogrubienie śluzówkowe zatok obocznych nosa,szczególnie w szczękowych.Prawoboczne skrzywienie przegrody nosa.

Katarzyna, 33 l 2017-10-27, 17:03