Wynik MR

Badanie wykazuje w prawym płacie skroniowym w sąsiedztwie rogu kom. Bocznej hyperintensywny we FLAIR obszar wielkości do 8mm. Brak cech wypierania w otoczeniu .nie wykazuje on dyfuzji w sekwencji dmi
Poza tym prawidłowe zróżnicowanie kory i istoty białej
Brak danych dla efektu masy
Morfologia i sygnały ciała modzelowatego w gr.normy
Katy mostowo-móżdżkowe nieuciśnięte
Układ komorowy symetryczny w normie
Odcinkowe pogrubienie śluzówki do 6mm na przyśrodkowej ścianie lewej zatoki szczękowej poza tym prawidłowy obraz zakot
Proszę o interpretacje szczególnie chodzi mi o ta zmianę po prawej stronie

Karolina 2017-07-30, 10:38