Forum neurologiczne » Neurologia » Wynik MR głowy

Wynik MR głowy

Bardzo proszę o interpretację wyniku MR głowy (na wizytę u lekarza muszę chwilę poczekać). Zastanawiam się o co chodzi z sygnałem płynowym. Bardzo prosiłabym o informację, ew. wskazówki.

Kobieta, lat 30, migrena z aurą, zaburzenia czucia prawej połowy ciała

W istocie białej płata ciemieniowego po stronie prawej widoczne są położone tuż obok siebie 2 ogniska hiperintensywne w T2 i T2 FLAIR, bez restrykcji wody w obrazowaniu dyfuzyjnym, zmiany są ostro konturowane, w T1 wykazują sygnał typowo płynowy.
Układ komorowy nadnamowiotowy prawidłowej wielkości, symetryczny z niewielką asymetrią (po prawej szerszą - zapewne anomalia rozwojowa), nieprzemieszczony.

Wnioski:
Dwa ogniska w istocie białej płatów ciemieniowych, które odpowiadaja prawdopodobnie nadmiernym przestrzeniom okołonaczyniowym, które nie uległy wytłumieniu sygnału w sekwencji T2 FLAIR (skład inny niż typowy płyn mózgowo-rdzeniowy).
Inny charakter zmian (degenercyjno-demielizacyjny lub uszkodzenia na innym tle?) znacznie mniej prawdopodobne.

Monika 2018-07-27, 18:17