Forum neurologiczne » Neurologia » Wynik badania MR glowy

Wynik badania MR glowy

Proszę o interpretację MR (powód skierowania: pojedyncze przypadki: drętwienia prawej ręki, problemów z mową oraz problemów z widzeniem i koncentracją).

OPIS:
Dyskretne bardzo drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR podkorowo w płacie czołowym lewym - niespecyficzne naczyniopochodne/pozapalne lub demielinizacyjne. Poza tym uwidocznione struktury mózgowia zmian patologicznych nie wskazują. Bez patologicznego wzmocnienia po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.
Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony.
Przyścienne nawarstwienia śluzówki w lewej zatoce szczękowej i komórkach sitowych po stronie lewej oraz drobniejsze zachyłku zębodołowym zatoki szczękowej prawej.

M 2017-05-02, 12:37