Forum neurologiczne » Neurologia » Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej

Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej

W lewej okolicy czołowej widoczne są ,położone podkorowo, pojedyncze ogniska o hiper-intensywnym sygnale w obrazach T2 zależnych o śr.do 5mm.mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym wtórnym, w badaniu MR nie spełniają cech demielinizacji pierwotnej.Układ komórkowy położony po pośrodkowo,nieuciśnięty,nieposzerzony.


Ela 2011-01-05, 17:54