Forum neurologiczne » Neurologia » Sposoby leczenia leukoarajozy

Sposoby leczenia leukoarajozy

Co to jest leukoarajoza i w jaki sposób się ją leczy? Czy jest to groźna choroba?


Szubak 2011-04-02, 13:49

To pojęcie radiologiczne. Oznacza ono rozlane zmiany w istocie białej mózgu (najpewniej niedokrwienne), które lokalizują się głównie wokół komór mózgu. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania zmian, stanu ogólnego, wieku, chorób towarzyszących, objawów. Myślę, że więcej na ten temat powie Panu neurolog, do którego należy się udać wraz z wynikiem badania.

neuron 2011-04-03, 21:04