Forum neurologiczne » Neurologia » Rezonans maggnetyczny

Rezonans maggnetyczny

Prosze o wyjasnienie wynikow rezonansu magnetycznego. W lewej półkuli mózgu, na sklepistosci w placie czolowym w istocie białej, widoczne pasmowate ognisko o długości ok. 10 mm hiperintensywne w sekwencji T2TIRM oraz T2 bez cech restrykcji dyfuzji, niewidoczne w pozostałych sekwencjach, nie ulegajace wzmocnieniu kontrastowemu- obraz MRI niespecyficzny- przemawia za zmianą naczyniowopochodną. Poza tym istota biała i szara półkuli mózgowycho prawidłowej intensywności sygnału. Intensywność sygnału ze struktur mózgowych tylnojamowych prawidłowa. Układ komorowy nieposzerzony, nie przemieszczony, symetryczny.

Klaudia 2018-02-07, 14:25