Forum neurologiczne » Zawroty głowy i zaburzenia równowagi » Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku

Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku

Co to są migdałki móżdżku w linii otworu wielkiego czaszki bez cech wgłębienia? Czy jest to wada wrodzona? jak to leczyć? Czy można to zoperować? Czy ma to związek z utrzymaniem równowagi? Jakie skutki tej choroby mogą być w przyszłości?


Atmosfera 2011-02-06, 18:50

Migdałki móżdżku to struktury móżdżku znajdujące się w okolicy otworu wielkiego. Przy ciężkich urazach głowy lub przyczyn prowadzących do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego może dojść do przemieszczania się struktur mózgu, w tym np. migdałków móżdzku do otworu wielkiego, gdzie dochodzi do ich wklinowania i ucisku na rdzeń przedłużony, a w rezultacie zgonu. Być może występuje u Pana nieco podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i stąd badanie skierowane na tą okolicę. Ale w opisie brak wgłębienia.

neuron 2011-02-07, 18:55