Forum neurologiczne » Zawroty głowy i zaburzenia równowagi » Prośba o interpretację MRI odc szyjnego

Prośba o interpretację MRI odc szyjnego

Badanie MR ode. szyjnego kręgosłupa wykonano w sekwencji SE/T1, SE/T2, STIR w płaszczyźnie strzałkowej oraz poprzecznej.
Dane ze skierowania: Bóle rąk i nóg, zawroty głowy.
Badanie opisano w systemie teleradiologii.
Zachowanie fizjologicznej lordozy szyjnej.
W badanym zakresie nie uwidoczniono cech kręgozmyku.
Brak cech MR obrzęku szpiku.
Początkowe zmiany degeneracyjne w trzonach kręgów szyjnych o typie zwyrodnienia tłuszczowego, a także początkowe, zwyrodnieniowo-wytwórcze na ich krawędziach przednich oraz w mniejszym stopniu tylnych, również w stawach unkowertebralnych.
Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w obrębie elementów kostnych i więzadłowych kolumny tylnej. Krążki międzykręgowe wykazują obniżenie intensywności sygnałów w sekwencji SE/T2, jak w przypadku zaburzeń uwodnienia.
Na badanych poziomach brak widocznych przepuklin tylnych -dokanałowych krążków międzykręgowych.
Kanał kręgowy w odc.szyjnym kręgosłupa o prawidłowym wymiarze strzałkowym.
Intensywność sygnałów z ode. szyjnego rdzenia kręgowego prawidłowa.
Kanały korzeniowe obustronnie z zachowaną rezerwą objętościową.

Adam R. 2018-11-03, 11:27