Badanie neurologiczne

Niewilki odczyn płynowy pozapalny w obrębie komórek wyrostka sutkowego prawej kości skroniowej . Dyskretne zgrubienia śluzówki sitowia środkowego po stronie prawej .
Nie istotną torbiel pajenczynówki ok 0,7 cm


Tadeusz 2017-11-04, 07:53