Badanie neurologiczne

W istocie białej płatów czołowych i cieminiowych obu półkul muzgu , głównie w lokalizacji podkorowej obecne dość liczne rozproszone drobne ogniska wysokosygnałowe w obrazach t2 zależnych i sekwencji flair do 0, 4 cm o charakterze naczyniopochodnym-niedokrwiennym


Tadeusz 2017-11-04, 07:46