Istota biała mózgu

W istocie białej płatów czołowych i cieminiowych obu półkul muzgu , głównie w lokalizacji podkorowej obecne dość liczne rozproszone drobne ogniska wysokosygnałowe w obrazach t2 zależnych i sekwencji flair do 0, 4 cm o


Tadeusz 2017-11-04, 08:08