Forum neurologiczne » Neurologia » Proszę o pomoc w interpretacji rezonansu magnetycznego głowy

Proszę o pomoc w interpretacji rezonansu magnetycznego głowy

W istocie białej obu półkul widoczne są liczne ogniska śr. do 1cm, hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR, nieulegające wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiany lokalizują się okołokomorowo, głównie w płatach ciemieniowych. Pojedyncza, drobna zmiana obecna w istocie białej prawej półkuli móżdżku. Obraz nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? w przebiegu neuroinfekcji?
Poza tym uwidocznione struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony
mężczyzna 33 lata

Łukasz 2018-09-20, 19:50