Forum neurologiczne » Neurologia » Proszę o interpretację MR głowy i angio tętnic mózgowych

Proszę o interpretację MR głowy i angio tętnic mózgowych

Bardzo proszę o pomoc - Hypoplazja tetnic łączących tylnych. Tuż przed odcinkiem skalistym lewa ICA wykazuje odcinkowa przewężenie światła ,związane zapewne z uwarunkowaniami anatomicznymi tej okolicy. Poza tym angiografia MR głowy uwidoczniła prawidłowy sygnał przepływu w głównych wewnątrzczaszkowych pniach tętniczych okolicy koła tętniczego mózgu tj w tętnicach szyjnych wewnętrznych w pozostałym zakresie ,kręgowych,tętnicy podstawnej ,tętnicach mózgu przednich, środkowych i tylnych mózgu. Badanie nie ujawniło obecności tętniaka bądź malformacji naczyniowej w zakresie naczyń tętniczych koła tętniczego mózgu.

W płacie czołowym lewym drobne punkcikowate wysoksygnałowe ognisko naczyniopochodne ,nieaktywne. Poza tym półkule mózgu i móżdżku ,pień mózgu bez ognisk patologicznych ,o prawidłowej morfologii. Układ komorowy prawidłowej szerokości ,nieprzemieszczony,symetryczny.

Prawidłowe przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości i podstawie mózgowia. Okolica przysadki mózgowej ,przysadka mózgowa oraz okolica nadsiodłowa prawidłowe. Struktura i wielkość ciała modzelowatego w granicach normy . Nie widać cech krwawienia w obrębie mózgowia. Obustronnie prawidłowe obrazy przewodów słuchowych wewnętrznych ,ucha wewnętrznego ,nerwów 7,8, kości skroniowych -nie widać nacieków zapalnych przestrzeni pneumatycznych . Drobna zmiana polipowata w lewej zatoce klinowej. Poza tym typowe obrazy zatok przynosowych ,gałek ocznych/oczodołów ,nerwów wzrokowych ,drogi wzrokowej ,pni nerwów trójdzielnych ,zwojów półksiężycowatych. Prawidłowy sygnał rdzenia kręgowego do objętego polem badania poziomu C3-4. Prawidłowe obrazy widocznych odcinków tętnic okolicy podstawy mózgu i widocznych odcinków zatok żylnych opony twardej.

Przy okazji muszę poinformować i z przyjmuję lek Egzysta ponieważ od ponad roku cierpie na mocniejsze bicie serca ,skoki ciśnienia , napięcie nerwowe,pulsowanie w lewej części głowy, napady lęku, uczucie przelewania w głowie.

Proszę o interpretacje

Karolina 2017-11-06, 22:13