Forum neurologiczne » Neurologia » Prawidłowe wartości ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego

Prawidłowe wartości ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego

Wartości ciśnienia płynu mózgowo-rdz.- podano 50-200 mm Hg, a nie H2O (?).


Dariusz 2011-03-31, 14:28

W niektórych piśmiennictwach wartości faktycznie podawane są w jednostkach H20. W artykule korzystano z informacji zaczerpniętych z *Neurologii* pod red. W. Kozubskiego i P. Liberskiego, stąd wartości mmHg.

neuron 2011-03-31, 23:04