Forum neurologiczne » Neurologia » Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność

Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność

Będę wdzięczny za interpretację wyniku rezonansu magnetycznego żony:

Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych efektu masy.
Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm.
Ogniska te nie uległy wzmocnieniu kontrastowemu (faza wczesna i opóźniona).
Prawidłowe zróżnicowanie korowo-podkorowe mózgu.
Ciało modzelowate jednorodne.
Sekwencja DWI (dyfuzja) oraz SWI (podatność magnetyczna) zaburzeń sygnału nie wykazują.
Zbiorniki kątów mostowo-móżdżkowych nieuciśnięte.
Uwidocznione odcinki nerwów czaszkowych bez uchwytnych zmian morfologicznych.
Układ komorowy w normie.
Wnioski:
Obrazy MR niejednoznaczne.
Konieczna okresowa kontrola MR, pod kątem różnicowania w pierwszej kolejności z procesem demielinizacyjnym (decyduje obraz kliniczny).
---
Moja żona zaobserwowała następujące objawy:
poranne drętwienie rąk i nóg,
ograniczenie pola widzenia*
zawroty głowy*
męczliwość i senność*

Z góry dziękuję

Szymon 2011-04-27, 12:15

Dziękuję za opis objawów i wyniku badania.
Tak jak w opisie nie można wykluczyć procesu demielinizacji, szczególnie jeśli wykluczono inne przyczyny wymienionych objawów. Można wykonać jeszcze badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, powtórzyć badanie MR głowy. Wynik badania (kliszę) musi osobiście ocenić przede wszystkim neurolog.
Polecam Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, szpital bródnowski oraz przy ul. Banacha.

neuron 2011-04-28, 15:04