Forum neurologiczne » Neurologia » Owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie w trzonie komory bocznej

Owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie w trzonie komory bocznej

Co może oznaczać owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie o wymiarach 3x5 mm znajdujące się w przedniej części trzonu lewej komory bocznej* po dozylnym dodaniu kontrastu?


Kleila 2011-03-29, 19:21

Niestety nie widząc kliszy trudno jest zinterpretować wynik badania. W wyniku radiolog powinien opisać jaka to może być według niego zmiana.

neuron 2011-03-29, 21:10