Forum neurologiczne » Neurologia » Opis Badania MR mózgu i pnia mózgu bez kontrastu

Opis Badania MR mózgu i pnia mózgu bez kontrastu

Dziecko 16 miesięczne
W istocie białej obustronnie w okolicach ciemieniowych okołokomorowo i w mniejszym stopniu podkorowo widoczne są niewielkie strefy podwyższonego sygnału w obrazach T2 mogące odpowiadać niezakończonej mielinizacji , do dalszej kontroli
Co to oznacza?


Joanna 2017-05-04, 21:42