Forum neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego

Ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego

Mój lekarz podejrzewa, że mam ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego. Nie chce jednak stawiać diagnozy. Gdzie będę mogła uzyskać prawidłową diagnozę?


Ameria 2011-04-02, 11:27

Powinna Pani zostać skonsultowana w większym ośrodku, gdzie istnieje możliwość właściwej diagnostyki. Polecam Instytut Psychiatrii i Neurologii (http://bip.ipin.edu.pl/) oraz Klinikę Neurologii ul. Banacha 1 a w Warszawie.

neuron 2011-04-03, 21:20