Forum neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej

Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej

Proszę o pomoc w interpretacji wyników MRI głowy.
Badanie wyknan aparatem GE EchoSpeed 1,5T.
w istocie białej lewej półkuli mózgu wokół rogu czołowego komry bocznej lewej widoczne pojedyncze nieprawidłowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.
ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez obecności zmian ogniskowych.
ukł. komorowy symetryczny, nieprzemieszczony nieposzerzony,. poszerzenie płynowej przestrzeni przymózgowej. pozostałe przestrzenie płynowe mózgu w granicach prawidłowych.
Nie stwierdzono objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patlogicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.
Mam podejrzenie SM, czy to badanie potwierdza diagnozę? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

Natalia, 22 lata 2011-05-10, 11:05

Badanie ani nie potwierdza ani nie wyklucza choroby demielinizacyjnej. W zasadzie konieczna jest dalsza diagnostyka np. wykonanie badania płynu mózgowo-rdzeniowego, ewentualnie powtórzenie MR za jakiś czas. Na diagnostykę mają wpływ występujące dolegliwości.

neuron 2011-05-12, 20:34