Forum neurologiczne » Neurologia » Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej

Badanie MR głowy wykonano w płszczyznach poprzecznych w sekwencjach SE/T1 ,T2, FLAIR I DWI(b=1000) oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego ( Omniscan) w opcjach3D i T1

Badanie wykonano w 7 roku życia.
Stopień melinizacji odpowiedni do wieku.
W istocie białej okołokomorowo w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej lewej,trójkąta komorowego po stronie lewej oraz w istocie białej obu płatów czołowych drobne , punktowate obszary podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu , bez cech zaburzonej dyfuzji wody - zmiany nie specyficzne. Drobne punktowate przestrzenie płynowe w sąsiedztwie rogów potylicznych komór bocznych odpowiadające najpewniej przestrzeniom Virchowa-Robina. Układ komorowy nadnamiotowy nie poszerzony, z niewielką asymetrią - nieco szersza komora boczna po stronie prawej, nieco szerszy róg skroniowy po stronie lewej. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe..
Struktury tylnojamowe o prawidłowej intensywności sygnałów.
Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono patologicznego
wzmocnienia intensywności sygnałów.

Proszę o interpretację wyniku badań.

KUBUŚ 2011-04-21, 21:55

Jeśli są to przestrzenie Virchowa-Robina nie są istotną patologią i nie powinny powodować objawów klinicznych. Opisane zmiany niespecyficzne musi ocenić osobiście neurolog i porównać z objawami, które Pana zaniepokoiły i skłoniły do wizyty u lekarza i diagnostyki.

neuron 2011-04-22, 14:39