Forum neurologiczne » Neurologia » Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu

MRI mózgowia. Badanie wykonano w trzech płaszczyznach, w sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM.
W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno-dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towarzyszącym dyskretnym poszerzeniem rogu skroniowego komory bocznej prawej do ok 5 mm - niejednoznaczny
Ponadto jedynie w sekwencji FLAIR-T2 w przekroju poprzecznym bardzo słabo widoczne drobne 2-3 obszary hiperintensywne - niejednoznaczne, niewidoczne w pozostałych sekwencjach
Poza tym mózgowie bez innych zmian, bez ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego
Uklad komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony

Bardzo proszę o wyjaśnienie wyniku badania MRI

Joanna 2011-01-21, 17:59

Opisane zmiany o podwyższonej intensywności mogą wskazywać na zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne. Warto wynik badania skorelować z występującymi objawami. Lekarz sam przede wszystkim musi obejrzeć kliszę badania.

neuron 2011-02-08, 19:53