Forum neurologiczne » Neurologia » Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu

Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu

W obrębie istoty białej obu półkul mózgu stwierdzono nieliczne,drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2-zależnych, maksymalnie wlk.4mm, nie wskazuje wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego- zmiany niespecyficzne naczyniopoczodne lub demielizacje. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej szerokośći, bez zmian ogniskowych.Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii środkowej.Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.Przestrzenie płynowe przymózgowe i bruzdowanie na sklepistości mózgu nieposzerzone. W objętym badaniem odcinku rdzenia kręgowego zmian nie stwierdzono.

Maria 2011-02-17, 10:59

Półkule mózgu i móżdżku bez ognisk patologicznych.
Niespecyficzne ognisko podwyższonego sygnału w T2 wielkości 5 mm W moście , pośrodkowo naczyniopochodne ? demielinizacyjne ?
Poza tym pień mózgu prawidłowy. U kład komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony, symetryczny. Przy mózgowe przestrzenie płynowe w normie. Okolica przysadki mózgowej oraz okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów Vll i Vlll-ych nieposzerzone.

Małgorzata 2013-06-28, 11:54

Bardzo proszę o interpretację wyniku badania MR mojego męża- lat 39. Prośba wynika ze strachu, braku takiej wiedzy i niecierpliwości w oczekiwaniu na wizytę u lekarza. Powód zlecenia badania: zaburzenia równowagi, bóle głowy, mdłości, senność.
To dokładny zrzut opisu:
Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach FSE i FLAIR, obrazy T1,T2 i PD-zależne, w przekrojach strzałkowych i poprzecznych .Angiografia MR.

W obu półkulach mózgu, w istocie białej głównie podkorowej, kilka, drobnych ognisk, wielkości do 6mm, hiperintensywnych w obrazach T2-zaleznych i sekwencji FLAIR (największe w lewym płacie ciemieniowym i skroniowym wielkości 6mm każde) - zmiany naczyniopochodne? demielinizacyjne?
Ciało modzelowate bez zmian.
Struktury mózgowia podnamiotowe bez zmian ogniskowych.
Prawidłowa intensywność sygnału istoty szarej.
W szyszynce drobna torbiel wielkości ok.6x3mm.
Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony.
Przestrzenie płynowe przymózgowe prawidłowe.

W badaniu MR-angio zmian o charakterze tętniaków i malformacji naczyniowych w obrębie głównych pni tętniczych koła Willisa nie stwierdza się.

Magda78 2013-11-20, 19:28